تجسم عشق

که دلها را به سوی دیدار دوست می کشاند

در نغمه ی عشق جاذبه ای هست

که همواره تو را به سمت روشنایی سوق می دهد

در قلب ابی عشق

طپش های اسمان

ضرباهنگ سماع قدسیان است

ریتم نبض شقایق های وحشی است

دران شکوه عاشقانه ی معراج گل با اسمان

در قلب ابی عشق رود هایی جاریست

که به دریای عظیم کبریا می ریزد

و نگاهی که با نردبان عشق

می رفت به سمت خانه ی دوست...

/ 0 نظر / 10 بازدید